Windturbine De Amstelvogel: een voorbeeld - +

Op de bewonersbijeenkomst van 18 maart vertelde Kantershofbewoner Rob Alberts (en energiecommissaris) over het ambitieuze plan van Elvis Fresh om een windmolen voor de K-buurt te bouwen. Heel dichtbij de K-buurt staat zo’n windturbine: in Ouderkerk a/d Amstel met de naam “De Amstelvogel”. De windtribune staat vlakbij het Fletcherhotel in Amsterdam Zuidoost. Het is een Enercon E70-windturbine met een vermogen van 2 MW. De jaaropbrengst is 4.100 MWh. 1200 Huishoudens gebruiken deze stroom. De besparing aan CO2 is 2.380ton. De Amstelvogel is een van de zes windtribunes van de Windvogel.
De Windvogel is een landelijke burgercoöperatie die streeft naar een duurzame energievoorziening met windenergie en zonnevelden. De burgercoöperatie bezit vier windturbines die mogelijk gemaakt zijn door leningen die onze leden verstrekken. Daarnaast heeft de Windvogel een gezamenlijke burgerwindmolen met Zuidenwind en Meerwind gebouwd, en in Duitsland, vlak over de grens staan drie zonnedaken. De Windvogel telt momenteel meer dan 3350 leden. De leden kunnen hun ‘eigen’ windstroom afnemen en financieel participeren.

Eigen draagkracht
De Windvogel is een landelijke energiecoöperatie voor en door burgers. Voor eenmalig 50 euro bent u lid en mede-eigenaar van zes windturbines en drie zonnedaken. U kunt naar eigen draagkracht geld lenen aan De Windvogel en zo participaties nemen in duurzame energie in Nederland in handen van burgers. Over uw lening ontvangt u een rente die jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. Afgelopen jaar was dit 2%. De afgelopen 25 jaar lag de rente tussen de 2% en de 7%, afhankelijk van de opbrengsten van de windmolens. Door uw bijdrage helpt u mee aan meer duurzame energie voor en door burgers.
De Windvogel heeft geen winstoogmerk. Wel levert de stroom geld op voor de coöperatie. De stroom wordt verkocht aan het net. Dit levert geld op en daarmee kunnen nieuwe duurzame projecten gefinancierd worden in de omgeving van de windmolens. Welke projecten dit zijn, bepalen de leden. Daarnaast keert de coöperatie winst uit aan de leden die participeren. De leden van onze coöperatie bouwen en exploiteren gezamenlijk windmolens waarmee met de winst weer nieuwe duurzame (energie) projecten gefinancierd kunnen worden.

Voor meer info: www.windvogel.nl. Zie ook: https://robalberts.wordpress.com/2019/04/15/elvis-heeft-een-doel


Reactiesmogelijkheid gesloten.

Kantershof en zo © 2019. Alle rechten voorbehouden.

Powered by WordPress. Theme by BIGThemes.

Back to TOP