Vragen en antwoorden over erfpacht Kantershof - +

Op de bijeenkomsten over het nieuwe systeem van erfpacht (eeuwigdurend) in het Planetarium van 30 maart werden door de bewoners veel vragen gesteld. Het Bureau Erfpacht van de gemeente is zo vriendelijk geweest deze vragen te inventariseren en ons toe te sturen. Hieronder komen ze!

V: Moet ik overdrachtsbelasting betalen als ik overstap naar eeuwigdurende erfpacht? A: Nee, u betaalt geen overdrachtsbelasting. Alleen als u een wijzing aan uw erfpachtrecht doorvoert; zoals een bebouwing of de bestemming van wonen wijzigtnaar bedrijfsruimte, kan er overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

V: Ik ben het niet eens met de WOZ-waarde van mijn woning. Wat kan ik doen?

A: De WOZ-waarde van uw woning (of carport) wordt bepaald door de Dienst Belastingen van de gemeente en is gebaseerd op de verkoopcijfers in een bepaalde periode per buurt en type woning. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde, dan kunt u hiertegen bij de Dienst Belastingen in bezwaar gaan.

V: Als ik overstap, al dan niet met afkoop, zie ik dat dan ooit terug in de verkoopprijs? A: Dat kunnen wij niet voorspellen want dat hangt af van de huizenmarkt op dat moment. Omdat er nu nog maar een heel beperkt aantal erfpachters is overgestapt naar eeuwigdurende erfpacht en het grootste deel vooralsnog voortdurende erfpacht heeft, gaat de gemeente wel onderzoek doen naar de prijsontwikkelingen in de huizenmarkt als gevolg van de invoering van het eeuwigdurende stelsel.

V: Ik heb al afgekocht tot 2046/47 (of tot 2073). Als ik nu overstap naar eeuwigdurende erfpacht, moet ik dan nog een keer het afgekochte tijdvak betalen?

A: Nee. Het bedrag dat u voor overstap betaalt is uiteraard lager als u het lopende tijdvak al (al of niet ook nog verlengd) heeft afgekocht. De afgekochte jaren worden verdisconteerd in de kosten voor overstap.

V: Kan ik zowel met de woning als de carport tegelijkertijd overstappen naar eeuwigdurende erfpacht? Ook als de tijdvakken verschillen en ik de woning wel heb afgekocht maar de carport niet?

A: Ja. Als u naar het Overstapportaal gaat en daar inlogt met uw DigiD, dan krijgt u al uw erfpachtrechten te zien. U kunt dan in een keer met uw rechten (woning/ carport) overstappen. U krijgt een overzicht te zien van de kosten voor uw woning en uw carport, zowel voor afkoop als voor jaarlijkse canonbetaling.

V:Ik heb een extra stuk tuin bij mijn woning gekocht. Kan ik daar ook mee overstappen?

A:Als u het stuk tuin hebt gekocht en hier erfpacht op rust dan kunt u hiermee overstappen. U ziet dit dan terug in het Overstapportaal.

V: Kun je bezwaar aantekenen tegen de BSQ (buurtstraatquote).

A: Nee, dat kan niet. Als u dit jaar nog overstapt dan geldt voor Kantershof een BSQ van 5%. .

V:Ik heb vorig jaar al een aanvraag voor overstap gedaan. Waarom duurt het zo lang voordat ik mijn aanbieding krijg?

A: Alle woningen en carports in Kantershof zijn uitgegeven onder de Algemene Bepalingen 1994 met als extra optie het recht om verlengd af te kopen. Vanwege deze extra optie was het tot eind vorig jaar niet mogelijk om uw aanvraag in het Overstapportaal af te handelen. Inmiddels kan dit wel en heeft u daar als het goed ook bericht van gekregen. Heeft u dat niet? Stuur dan een mail naar overstaperfpacht@amsterdam.nl


Reactiesmogelijkheid gesloten.

Kantershof en zo © 2019. Alle rechten voorbehouden.

Powered by WordPress. Theme by BIGThemes.

Back to TOP