Tijdelijk herstelafdeling in verzorgingshuis Nellestein - +

Ymere, Amsta en de gemeente Amsterdam hebben op 6 mei een intentieovereenkomst getekend over de toekomstige invulling van verzorgingshuis Nellestein op Lopikhof 1. Ymere is eigenaar en zorginstelling Amsta huurt het pand voor zorg aan ouderen. Met deze toekomstige invulling willen de drie partners voorzien in een behoefte van de bewoners in een buurt die de komende jaren vergrijst.

Stedenbouwkundig plan
Onderzocht wordt of op en rondom de locatie van het voormalig woonzorgcentrum een nieuw zorgcentrum, nieuwe woningen én een buurtvoorziening ontwikkeld kunnen worden. Een stedenbouwkundige gaat dit onderzoeken en hiervoor een plan uitwerken. De nieuwe woningen, het zorgcentrum en voorzieningen gaan een bijdrage leveren aan een verbetering van de leefbaarheid in de buurt.

Woningen en voorzieningen
Ymere is initiatiefnemer van het onderzoek en heeft de wens om nieuwe sociale huurwoningen in het gebied te realiseren. Amsta is de beoogde partij voor het nieuwe zorgcentrum met voorzieningen waardoor ouderen langer thuis kunnen blijven wonen, waaronder dagbesteding. En als dat niet langer kan, ouderen een nieuw thuis te bieden in een beschermde woning/woonomgeving. Voor de ontwikkeling van de buurtvoorziening wordt een partner gezocht. Volgens de huidige planning kan over circa 4 jaar gestart worden met de bouw.

Tijdelijk gebruik
Er wordt ook gekeken naar een tussentijds gebruik van het gebouw. Het pand wordt nu voorbereid om rond de zomer twee herstelafdelingen van Amsta te ontvangen. Deze waren door het faillissement van het Slotervaartziekenhuis genoodzaakt om tijdelijk te verhuizen naar het OLVG en BovenIJ-ziekenhuis. Op deze afdelingen verblijven ouderen om te herstellen, bijvoorbeeld na een val of ziekte.

Ook over tijdelijke voorzieningen voor buurtbewoners overleggen Amsta, Ymere en de gemeente met de bewoners in de buurt Nellestein. Hieraan is behoefte omdat de buurt vergrijst.

De bewonersvereniging Nellestein, de bewonerscommissie van Ymere en zorgorganisaties in de buurt zoals het gezondheidscentrum en de fysiotherapiepraktijk, worden betrokken bij zowel de tijdelijke invulling als bij de plannen voor de definitieve invulling.


Reactiesmogelijkheid gesloten.

Kantershof en zo © 2020. Alle rechten voorbehouden.

Powered by WordPress. Theme by BIGThemes.

Back to TOP