MaDiZo en Rochdale bieden hulp vanuit Koornhorst. - +

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Amsterdam Zuidoost en Diemen (MaDi) en Rochdale geven het startsein voor een duurzame samenwerking. Cliëntondersteuners van MaDiZo bieden vanuit locatie Koornhorst informatie, advies en steun aan de bewoners van senioren wooncomplex Koornhorst. Met de samenwerking vergroot MaDiZo het laagdrempelig aanbieden van haar maatschappelijke diensten in de wijken.

Maarten van Dongen, directeur-bestuurder bij MaDiZo: “Door samen te werken met partijen die dezelfde sociale doelstellingen nastreven, kunnen maatschappelijke diensten sneller gerealiseerd worden. De samenwerking met Rochdale is hier een mooi voorbeeld van.” De samenwerking met Rochdale houdt in dat MaDiZo vanuit locatie Koornhorst ondersteuning biedt aan de bewoners. In een later stadium wordt de steun uitgebreid naar buurtbewoners, kwetsbare senioren, alleenstaande mannen, mensen met psychiatrische problemen, schuldproblemen of verslavingsproblemen.

Onderzoek senioren
De meeste senioren kunnen prima de eigen regie uitvoeren over hun leven en daarmee zelfstandigheid behouden.
Een deel van de senioren lukt dat niet en vallen onder de kwetsbare ouderen. De kwetsbaarheid neemt toe naarmate
de leeftijd stijgt. Kwetsbaarheid komt vaker voor in specifieke groepen, zoals laag opgeleide ouderen, migranten,
mantelzorgers en LHBT ouderen (bron: loketgezondleven.nl).

MaDiZo in Amsterdam Zuidoost en Diemen
MaDiZo is er voor alle bewoners van Amsterdam Zuidoost en Diemen en biedt ondersteuning bij het oplossen van problemen
in hun sociale, maatschappelijke, persoonlijke en financiële situatie. Bewoners kunnen voor vragen op het gebied van geld,
wetgeving, relatie, gezondheid, huisvesting, rouw en verlies  en mantelzorg in Zuidoost terecht bij MaDiZo. Ga naar www.madizo.nl voor de locaties, tijden van het inloopspreekuur en telefonisch spreekuur.


Reactiesmogelijkheid gesloten.

Kantershof en zo © 2019. Alle rechten voorbehouden.

Powered by WordPress. Theme by BIGThemes.

Back to TOP