Intensief bewegen = beter leren - +

DE  DAILY MILE is een dagelijks terugkerende activiteit waarbij kinderen iedere dag een mijl hollen met hun klasgenootjes tijdens schooltijd. Kinderen die een paar keer per dag matig intensief bewegen, leren beter. Verderop in dit artikel meer over de effecten ervan.
Op het uitgezette parcours op het schoolplein van Basisschool Wereldwijs worden rondjes gelopen. Het is echter niet verplicht in de hele school. Als de klas meedoet, doet wel iedereen in de klas mee. Ieder op zijn eigen niveau en eigen snelheid.
Van te voren omkleden en schoenen wisselen is niet nodig. De kinderen lopen een kwartier achter elkaar door, maar mogen tussentijds ook stukjes wandelen. De afstand die de kinderen afleggen in dat kwartier mag verschillend zijn. De leerlingen houden zelf bij hoeveel rondjes ze lopen, en houden dat desgewenst als klas bij in een grafiek of op een spreadsheet. Zo kunnen ze hun groei als klas en als individu goed blijven volgen.

dailymile600

Met een Daily Mile bereik je meer
– Het blijkt preventief te werken met het oog op obesitas.
– Het verfrist leerlingen waardoor ze weer helderder kunnen denken.
– Het is een uitlaatklep voor overtollige energie waardoor kinderen zich weer beter kunnen concentreren.
– Het is een activiteit met de hele klas, waardoor het verbroedert.
– Alle kinderen werken samen aan een stijgende lijn, waardoor zij ook gezamenlijk presteren en het goed is voor ieders zelfvertrouwen.
– Kinderen die in de klas wat meer moeite hebben met leren, kunnen op dit vlak misschien weer heel goed uit de verf komen.

Meer rendement van de leertijd
Het lijkt een luxe; veel scholen leveren beweegtijd in om extra leertijd te creëren. Feit is dat bewegen het rendement van de leertijd juist versterkt. Het inroosteren van beweegmomenten in het onderwijs – in welke vorm ook – is daarom belangrijk. Een groep wetenschappers en praktijkdeskundigen heeft de effecten van beweging op de leerprestatie van kinderen onderzocht. De brochure hierover is te downloaden op de website van Wereldwijs.

Info en foto: Basisschool Wereldwijs.

Reactiesmogelijkheid gesloten.

Kantershof en zo © 2019. Alle rechten voorbehouden.

Powered by WordPress. Theme by BIGThemes.

Back to TOP