Erfpacht: kwestie van geduld - +

‘Kantershof is een apart buurtje’, merkte de teamleider van Bureau Erfpacht van de gemeente Amsterdam op tijdens de voorlichtingsbijeenkomst over erfpacht. Die was op 30 maart door de gemeente georganiseerd in het Planetarium om ongeduldige en soms ongeruste bewoners op de hoogte te stellen van de stand van zaken. Door de ‘complexiteit’ van de situatie in de wijk moeten bewoners lang wachten op een offerte, aldus de gemeente. Maar binnen enkele maanden moeten velen toch wel duidelijkheid hebben, werd verwacht.

In twee sessies werden honderden belangstellenden plenair en persoonlijk te woord gestaan. Er leefden veel vragen en ook waren bewoners geirriteerd over het uitblijven van communicatie en offertes. Sommigen zullen hun aanvraag via het speciale portaal moeten annuleren en opnieuw indienen omdat de gemeente 10% extra korting heeft toegezegd en het systeem dit kennelijk niet kan verwerken. Als bewoners voor 1 janauri 2020 een aanvraag indienen –ook al hebben ze niets gehoord, als de aanvraag in het systeem staat geldt die gewoon-, krijgen ze 35% korting bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht.

De situatie in Kantershof is ingewikkeld doordat de carports erbij horen (die zitten bij de prijs inbegrepen), omdat sommigen de erfpacht verlengd hebben afgekocht (50 jaar na 2023, het jaar waarin veel canons aflopen) en omdat sommigen de erfpacht van de carports apart hebben afgekocht. Dat zijn voor de portal kennelijk te ingewikkelde uitzonderingen. In de presentaies, hierbij te openen, worden rekenvoorbeelden gegeven. Er zijn ruwweg vier opties:

  1. offerte voor afkoop eeuwigdurende erfpacht (de enige optie voor eigenaren die hun woning èn carport(s) al eens hebben verlengd tot nà 2023)

Eigenaren van wie de erfpacht van woning en carport(s) afloopt op 1 februari 2023  hebben nog drie mogelijkheden:

  1. offerte voor (verlengde) afkoop van de voortdurende erfpacht
  2. en offerte voor (verlengde) afkoop van de voortdurende erfpacht in combinatie met afkoop eeuwigdurende erfpacht.
  3. kiezen voor overstappen met een jaarlijkse canon. Dan wordt nu bij overstap de canon vastgelegd tegen de gunstige voorwaarden die tot 1 januari 2020 gelden. Je hoeft dus niet af te kopen terwijl je wel gebruik kunt maken van de gunstige voorwaarden.
    De laatste optie is: niks doen en vanaf 2023 de nieuwe canon betalen tot en met 2046 op basis van de WOZ met peildatum 2017.

Een jaar geleden, op 11 april 2018, gaf de gemeente al een drukbezochte presentatie in de wijk. Ook toen al vroegen bewoners zich af waarom het allemaal zo lang moet duren. Voor het verslag van deze avond, klik hier. In dit bericht staan ook de links naar de presentaties van die avond en de rekentool. Opmerkelijk genoeg had de gemeente het aanbod van de Bewonersbelangenvereniging Kantershof om te overleggen over de voorlichtingsmiddag, afgeslagen.

Leden van de Bewonersbelangenvereniging Kantershof krijgen korting bij notariskantoor Spier&Hazenberg (50 euro op 500 euro, met bijkomende kosten 662,85 euro). Bewoners die niet digitaal zijn aangesloten kunnen de gemeente bellen op 14020 en vragen naar Bureau Erfpacht. De Bewonersbelangenvereniging biedt leden aan te helpen als het niet lukt. Bel naar 020-6901173 of mail: belangenkantershof@gmail.com. Het lidmaatschap van de vereniging kost slechts 10 euro per jaar.

De presentaties van 30 maart zijn hier te vinden.


Reactiesmogelijkheid gesloten.

Kantershof en zo © 2020. Alle rechten voorbehouden.

Powered by WordPress. Theme by BIGThemes.

Back to TOP