Bomenkap langs Provincialeweg - +

De provincie Noord-Holland heeft een vergunning aangevraagd om 49 bomen te kappen langs de Provincialeweg (N236) van Driemond tot aan Buitenplaats Reijgersbroeck. De bomen verkeren in slechte staat en vormen een gevaar voor de verkeersveiligheid.

Elke drie jaar is er een boomonderzoek (Virtual Tree Assessment) om de kwaliteit van het groen langs de provinciale wegen te controleren. Het onderzoek wijst uit dat het noodzakelijk is een aantal bomen in de regio Gooi- en Vechtstreek te kappen. Dit is nodig voor de gezondheid van de overige bomen en de verkeersveiligheid.

Daarom is de provincie Noord-Holland op 13 december begonnen met het kappen van bomen langs de N415 in de regio Gooi- en Vechtstreek. Het kappen van de bomen duurt enkele weken. Het gaat in totaal om 236 bomen in 10 gemeenten binnen de Gooi- en Vechtstreek waarvan 49 bomen langs de Provincialeweg. In de weken van Kerst en Oud en Nieuw ligt het werk even stil. Het werk gaat in 2019 weer door.

Vergunning Amsterdam

Er loopt op dit moment een aanvraag voor een vergunning om 49 bomen in Amsterdam te kappen. De bomen staan langs de Provincialeweg (N236) van Driemond tot aan Buitenplaats Reijgersbroeck.

Nieuwe aanplant

De provincie Noord-Holland hecht veel waarde aan een groene omgeving. In opdracht van de provincie worden in de loop van 2019 nieuwe bomen geplant.

Meer informatie


Reactiesmogelijkheid gesloten.

Kantershof en zo © 2019. Alle rechten voorbehouden.

Powered by WordPress. Theme by BIGThemes.

Back to TOP